Odpady mají slibnou budoucnost

Čvn 13, 2018

Informační technologie již mají své místo v celém procesu nakládání s odpady, což zahrnuje prevenci vzniku odpadů, přípravu na opětovné použití, recyklaci odpadů a další využití odpadu.

Hlavním programem  setkání byly cíle aplikace IT v oblasti nakládání s odpady, optimalizace nákladů, rychlejší a snadnější vyhledání údajů v rámci vykazování a nakonec snížení ekologické stopy.

Velmi diskutovaným tématem byl Smart Waste Collection System, kdy kontejnery pomocí GPS dat zasílají údaje o tom, jak jsou plní, do centrály sběrných společností.

Závěrem?

Největší výhodou využití informačních technologií v odpadovém hospodářství je optimalizace sběrných cest, která jde ruku v ruce se snížením nákladů na sběr vozidel a následným dopadem na životní prostředí.

IT také pomáhá uspokojit jak společnosti zabývající se sběrem odpadů, které mají větší přehled o svých nákladech a množství shromážděných odpadů, tak i o obcích, které například pomocí inteligentních košů mohou udržovat i ty nejrušnější části města čisté. A nakonec to také uspokojuje občany.

Děkujeme moc zúčastněným, těšíme se na další setkání.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz