IT Cluster získal podporu na rozvoj z Evropského fondu regionálního rozvoje

Srp 9, 2018

Zájmovému sdružení IT Cluster, z. s., se opětovně podařilo získat podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, přesněji z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Projekt je nazván: “Rozvoj IT Clustru 2017 – 2019″. 

Hlavním cílem projektu je rozšíření rozsahu činnosti spolupráce stávajících a nových členů IT Clustru, medializace a zviditelnění činnosti sdružení, podpora inovačních aktivit clustru a členů clustru.
Tento projekt přímo naplňuje cíl výzvy – podpora rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posiluje vzájemných vazeb na regionální, nadregionální úrovni a vede k naplňování konceptu inteligentní specializace.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz