Práci obchodních týmů Ondrášovky a Korunní zjednoduší myAVIS®

Říj 3, 2018

Obchodní zástupci společnosti Ondrášovka a.s a Karlovarské Korunní s.r.o. nově využívají při svých návštěvách u odběratelů CRM řešení myAVIS®. Intuitivně koncipovaný systém jim pomůže s rychlou a věcnou přípravou na nadcházející jednání a poté mohou prostřednictvím tabletu přímo v terénu jednoduše a pohodlně zaznamenat klíčové informace.

Informace o zákaznících, kontakty, historii všech předešlých aktivit, informace o připravovaných akcích a novinkách, zjištěné informace z předešlých návštěv a další důležitá obchodní data mají nyní obchodníci stále s sebou. Zároveň mohou do systému velmi komfortně v terénu zadávat informace o zjištěných cenách, o přítomnosti sortimentu v místech prodeje, správnost dohodnutých druhotných umístění a další data. Management Ondrášovky i Korunní tak získává relevantní výstupy a reporty důležité pro další rozhodování a mapování potenciálu trhu, pro plánování propagačních a marketingových akcí. Obě společnosti, které mají významnou pozici na trhu minerálních vod, díky této aplikaci mohou efektivně pracovat s informacemi a tím získávat silnější pozici na trhu v České republice.

Díky dnes již velmi rozsáhlé funkcionalitě a variabilitě řešení myAVIS® bylo možné implementovat v rámci tohoto projektu standardní verzi. Na základě požadavků managementu Ondrášovky a Korunní byla aplikace doplněna o funkcionality, které přesně odpovídají potřebám obchodnímu týmu i následnému využití při reportování Úprava na míru byla provedena i v rámci funkce podporující import dat do systému a to také na základě inovativního požadavku ze strany managementu společností. Vzhledem k tomu, že společnost Ondrášovka využívá rovněž hostingových služeb datového centra KVADOSu, nebylo nutné pořizovat žádný nákladný hardware vyjma mobilních zařízení. Projektový tým KVADOSu byl samozřejmě zákazníkovi při výběru vhodného modelu nápomocen.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz