Umělá inteligence ve skladu

Led 15, 2019

Umělá inteligence může v horizontu pěti až deseti let zásadním způsobem změnit logistické procesy nejen ve skladech, ale v celých logistických řetězcích. Mezi největší očekávané přínosy aplikace umělé inteligence v logistice může patřit především automatizace celých logistických a skladových procesů, prediktivní (a učící se) řízení operací, ale také celkový rozvoj robotizace. Roboti usnadní nebo zcela převezmou rutinní, opakující se nebo fyzicky namáhavé činnosti napříč skladovými operacemi nebo v dopravě. 

Automatizace už je tady
V posledních letech vstoupilo do skladových hal mnoho technologií, které přebírají čím dál větší porci skladových operací. Příkladem je nasazení uzavřených automatizovaných skladovacích věží s výtahovým posuvem polic určených pro uložení a vychystávání zejména menších dílů, vžil se pro ně pojem Kardex. Dalším příkladem jsou automatizované dopravní a třídicí linky, polo- i plnoautomatické zakladače (bezobslužné bezpilotní vozíky) nebo celé transportní (skladové) vláčky, které jsou po skladě vedeny pomocí magnetické pásky v podlaze nebo nověji pomocí laserové navigace.

Roste význam lokalizace
Díky řadě dostupných technologií lze dnes sledovat celkový pohyb na skladě a digitalizovat tak online polohu všech prvků (skladníků, manipulační techniky, přepravních obalů i materiálu) do takzvané digitální mapy skladu. Ta poskytuje velmi cenný podklad pro další rozhodování systému – je možné okamžitě reagovat změnou úkolů jednotlivých pracovníků tak, aby nedocházelo ke střetům či zdržení při jejich plnění a současně byli skladníci a technika využiti na maximum bez zbytečných (prázdných) pochůzek a jízd. Na základě těchto online dat lze zároveň optimalizovat rozmístění přepravních obalů a sortimentu na skladě a dynamicky měnit parametry systému pro optimalizaci skladových procesů. 

Největší efekt přináší kombinace všech prvků do WMS – inteligentní mySTOCK
Zákazníci požadují napojení klasického WMS nejen na stávající ERP systém, ale rovněž integraci s různými skladovými technologiemi (napojení na Kardex, dopravní a třídicí linky, aplikátory etiket…) nebo nasazení EDI komunikace včetně komunikace s dopravci.
Bez ohledu na skladové technologie má největší smysl uvažovat o podpoře EDI komunikace. Ta se již stává nutností v řadě odvětví a její výhodou je okamžitý přenos dat, automatizace procesů a minimalizace chybovosti při přepisování údajů. Největších benefitů bývá v praxi dosahováno na příjmu zboží, kde EDI napomáhá eliminaci chyb při identifikaci a celkově lepšímu plánování kapacit.

KVADOSu je vize, že inteligentní WMS systém by měl umět dynamicky reagovat na každou situaci a automaticky upravit řídicí parametry (respektive navrhnout jejich změnu ke schválení odpovědnému pracovníkovi), které nastavují aktuální chování systému a jednotlivé strategie (pro zaskladnění, vychystávání a podobně), a to tak, aby bylo ve výsledku chování celého systému (skladu) optimální. A co je optimální chování? Dílčí cíle se mohou u jednotlivých zákazníků lišit, ale obecně všichni chtějí na skladě minimalizovat celkové náklady při zachování požadované kvality.

O umělé inteligenci se více dočtete v kvadosím magazínu yourK

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz