Zaměstnanci Strojíren a staveb Třinec se vzdělávali formou AdviAcademy

Čvn 20, 2019

Společnost ITeuro se ve druhém čtvrtletí roku 2019 aktivně zapojila do dlouhodobého projektu zvyšování kvalifikace zaměstnanců svého významného zákazníka Strojírny a stavby Třinec. Pro firmu připravila odborná školení formou vzdělávací platformy AdviAcademy.

Cílem projektu „STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC – vzdělávání zaměstnanců“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924) je zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu jejich kvalifikace a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován z dotačního programu Evropské unie (OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva 043 OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců).

Strojírny a stavby Třinec využívají informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP. Školení AdviAcademy v rámci vzdělávacího projektu se tak zaměřila zvýšení efektivity práce se systémem u jednotlivých zaměstnanců, a tím i jejich spokojenosti. Kurzy byly sestaveny tak, aby uživatelé systému získali znalosti a osvojili si praktické dovednosti, jak efektivně využívat nových postupů a funkčností. Vzdělávání proběhlo na úrovni základního ovládání i oborových specifik, a to napříč různými odděleními jako technická příprava výroby (TPV), nákup, výroba.

„Chtěl bych ocenit lektory za jejich profesionální, ale i lidský přístup. Jejich výklad byl poutavý a pro všechny zúčastněné velice přínosný. Byli schopni okamžitě reagovat na dotazy. Taktéž bych se rád zmínil o paní Ireně Znachorové, HR manažerce ITeuro, za její pomoc s přípravou podkladů pro dotační řízení,“ říká David Kapri ze Strojíren a staveb Třinec.

Zpětná vazba ze školení hovoří za vše. Spokojení uživatelé a splněná očekávání. Nic z toho by nebylo možné bez vzájemné spolupráce,“ dodává Irena Znachorová z firmy ITeuro.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz