Audit znovu potvrdil dodržování všech tří norem ISO

Pro 1, 2020

Ve dnech 18. – 20. 11. 2020 probíhal ve společnosti KVADOS každoroční audit norem ISO 9000, ISO 20000, ISO 27001, který prováděla certifikační společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Jedná se o audit v oblasti jakosti, bezpečnosti informací a v úrovni poskytovaných služeb. Tak, jako je tento rok díky probíhající pandemii zvláštní, tak i tento audit byl v mnoha ohledech jiný. Poprvé KVADOS auditoval „na dálku“, bez fyzické přítomnosti auditora, a to pomocí online nástrojů.

I přes drobné technické obtíže auditor sdělil, že jsou kvadosí procesy v souladu s požadavky norem a stále silnou stránku společnosti je vysoká orientace na zákazníka a prozákaznický přístup. 

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz