IT Cluster získal ze strukturálních fondů EU podporu na kolektivní výzkum pro Průmysl 4.0

Úno 22, 2021

Zájmovému sdružení IT Cluster, z. s., se opětovně podařilo získat finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, přesněji z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Podpora je směřována na rozvoj inovačních aktivit a realizaci projektu s názvem „Platforma pro konfiguraci komponent a procesů pro Průmysl 4.0“.

Nosným výzkumným a vývojovým tématem projektu bude vývoj platformy, která bude využívat nejmodernějších dostupných technologií pro konfiguraci, sběr, transformaci, přenos a perzistenci datových vět. Výstupem projektu pak bude platforma, která umožní komunikaci s různými zařízeními kategorie PRŮMYSL 4.0.

Projekt přispěje k rozvoji jednoho z primárních cílů sdružení, kterým je vzájemná spolupráce všech členů. V rámci sdružení IT Cluster se do projektu aktivně zapojí zástupci těchto členů: KVADOS, a. s., D3Soft, s. r. o., ITeuro, a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Centrum informačních technologií.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz