ITeuro dodá nové informační řešení pro společnost ŽALUZIE NEVA

Pro 9, 2021

ŽALUZIE NEVA, přední český výrobce stínicí techniky, získá během roku 2022 nové informační řešení od společnosti ITeuro. Firma původně hledala především robustní konfigurátor s B2B portálem, při výběru se ale nakonec rozhodla pro celkovou modernizaci. Informační řešení od ITeuro bude postaveno okolo ERP systému Infor SyteLine (CloudSuite Industrial). Využije se v něm i integrovaný nástroj APS pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby a rozšiřující modul pro servis a interní údržbu. ERP systém doplní konfigurátor Infor CPQ a MES řešení InduStream z vlastního vývoje ITeuro.

„Stávající informační systém již nevyhovoval našim nárokům, a to zejména z hlediska podpory řízení a rozvoje podnikových procesů nebo plánování výrobních operací. Od nového řešení očekáváme těsnější provázání vnitropodnikových procesů a možnost jejich následného rozvoje, výrazné zpřesnění plánování a řízení výroby a nahrazení konfigurace výrobků robustnějším řešením. Nad rámec našich požadavků implementujeme také integrovaný servisní modul, měření a vyhodnocování celkové efektivity zařízení a průběžné sledování odvedené práce, což nám zajistí výrazně lepší přehled o rozpracované výrobě a toku materiálu,“ říká David Rakus, IT manažer společnosti ŽALUZIE NEVA.

Firma průběžně investuje do moderních technologií podle principů štíhlé výroby. Díky tomu její výrobní závod patří ve svém oboru k nejvyspělejším ve střední Evropě. Už nyní je zavedena vysoká míra automatizace a nové informační řešení tento přístup dále podpoří. V ERP systému Infor SyteLine budou nastavena workflow pro zajištění hladkého průchodu výrobních zakázek a podpůrných procesů. Výrobní stroje budou přes řešení InduStream automaticky odvádět data o výrobě, zároveň budou z ERP systému dostávat instrukce pro jednotlivé zakázky. Operátoři po dokončení operací budou práci odvádět průběžně přes nové terminály. Získané informace se použijí pro zpřesňování norem a pro lepší plánování.

„Líbil se mi pozitivní přístup u všech lidí. Chtějí změny, nejde o tlak shora. Zároveň se mi líbí strategie pana Rakuse, který hodně uvažuje dopředu a vidí ITeuro a Infor jako silné partnery, kteří firmě umožní růst,“ dodává Petr Prokop, ředitel implementace ITeuro.

Nájezd rutinního provozu nového informačního řešení je naplánován na 1. ledna 2023. S ERP systémem pak bude pracovat 60 uživatelů a 6 servisních techniků. Do výrobního provozu bude nainstalováno 14 terminálů s MES aplikací InduStream, která zároveň zajistí obousměrný přenos dat u 9 strojů.

„Výběru dodavatele jsme věnovali stejnou důležitost jako výběru samotného softwarového řešení. Od začátku jsme vnímali vysokou profesionalitu pracovníků firmy ITeuro. Jejich znalosti a zkušenosti nás přesvědčily o tom, že tento partner nás dokáže provést následujícím nesnadným obdobím implementace. Naše dojmy jsme si pak jen potvrdili při referenčních návštěvách u různých firem, které před implementací řešily velmi podobné potřeby – sjednocení firemních procesů, zpřehlednění informací pro řízení, potřeba okamžitého přehledu o průběhu zakázek a zefektivnění procesů plánování a řízení výroby,“ uzavírá D. Rakus ze společnosti ŽALUZIE NEVA.

 

O společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Společnost ŽALUZIE NEVA je předním českým výrobcem stínicí techniky, kterou vyváží do více než 40 zemí po celém světě. Výrobní závod firmy patří ve svém oboru k nejvyspělejším ve střední Evropě, pyšní se velmi moderním provozem s velmi vysokou mírou automatizace.

 

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. V roce 2021 do portfolia zařadila ERP systém Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) orientovaný na odvětví automotive, letectví a obranu a průmyslovou výrobu ve velkém měřítku. Kromě toho ITeuro vytváří pro výrobní podniky vlastní softwarová řešení. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.

Více informací: www.iteuro.cz

 

Kontakt pro média

Jiří Vaculík

marketingový manažer

jiri.vaculik@iteuro.cz

+420 604 858 326

 

 

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.

Zobrazit zásady cookies

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz