IT Cluster v rámci realizace projektu Integrovaného regionálního informačního systému – IRIS realizuje Inteligentní dopravní systémy a služby

Čvc 22, 2013

Sdružení počítačových expertů IT Cluster v rámci příhraniční spolupráce s Žilinským klastrem Z@ICT zahajují práce na realizaci Inteligentních dopravních systémů a služeb – ITS v rámci výzkumného projektu Integrovaného regionálního informačního systému – IRIS. 
Vizí realizovaného výzkumu je v rámci příhraniční spolupráce, Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje, integrovat informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících odvětví (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby se pro stávající dopravní infrastrukturu v regionu zajistily moderní systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, stoupla bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort a rychlost přepravy, atd.).
Základním cílem je mimo jiné nabídnout uživatelům dopravy Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje inteligentní služby, které je nutno sledovat v několika rovinách:

  • služby pro cestující a řidiče (uživatelé) – například informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům prostřednictvím informačních systémů 
  • služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) – sledování kvality dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení bezpečnosti dopravního provozu, ekonomika dopravních cest, atd.
  • služby pro provozovatele dopravy (dopravci) – volba dopravních cest a nejvýhodnějších tras
  • služby pro veřejnou správu – napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, apod.

Další aktuální informace o projektu můžete postupně najít na internetové prezentaci projektu www.irisprojekt.eu, kterou pro vás připravujeme.

IT Cluster, o.s.

Počátkem roku 2006 vznikl v Ostravě nový klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí toto sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli.

Kontakty
IT Cluster o. s.
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
www.itcluster.cz  

Soubory ke stažení:

Tisková zpráva (pdf, 559,46 kB)

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz